Beschermd wonen

Wij gunnen iedereen een fijne, rustige en veilige plek om te wonen. Ben je op zoek naar een eigen woonplek met intensieve ondersteuning en begeleiding? Bij Stoed beschikken we over locaties voor Beschermd Wonen voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Hier kunnen bewoners 24 uur per dag aanspraak maken op ondersteuning, zorg en begeleiding die past bij hun wensen en specifieke situatie. De hulp kan bestaan uit begeleiding bij persoonlijke verzorging, medicatiegebruik of het bieden van een luisterend oor. Hiervoor stemmen wij ook af met eventuele externe behandelaars en schakelen we waar nodig ons netwerk in.

“Ja hoor, het is hier fijn wonen. Beter dan in mijn oude huisje, want toen zag niemand het als het mis ging met mij. Als deze begeleiders naar mij kijken, weten ze hoe ik me voel. Zij kennen mij echt en helpen me weer op weg. Dat geeft me een veilig gevoel.”

Voor wie?

Op onze locaties verblijven bewoners die door psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Voor sommige bewoners is dit tijdelijk. Met hen werken we toe naar zelfredzaamheid.

Voor anderen is zelfredzaamheid niet realistisch. Zij wonen permanent op een van onze locaties. Met hen werken we aan stabilisering en het voorkomen van achteruitgang.

“Mijn ondersteuningsplan heb ik samen met mijn begeleider gemaakt. Zo heb ik inspraak en weet ik wat ik kan verwachten. Mijn mening doet ertoe.”

Ondersteuningsplan

De inhoud van de ondersteuning, zorg en begeleiding die je krijgt, bepaal je samen met jouw begeleider en jouw persoonlijke netwerk. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan. Zo biedt dit plan een duidelijk overzicht van hoe je stap voor stap gaat werken aan perspectief en groei.

Onderwerpen die in het plan aan bod komen, zijn administratie, financiën, psychisch en sociaal functioneren, dagbesteding en daginvulling.  Alle ondersteuning die je ontvangt, ontvang je op vrijwillige basis. Je hebt zelf de regie in handen.

Locaties

Stoed beschikt over verschillende locaties voor beschermd wonen in Maassluis. Iedere locatie is anders en doet in verschillende mate een beroep op de zelfredzaamheid van de bewoners. In overleg kiezen we welke locatie het beste bij jou past. Op iedere locatie gelden huisregels zodat bewoners zo goed en fijn mogelijk samen kunnen wonen.