Werken & leren

Onze medewerkers, ervaringsdeskundigen, stagiaires en vrijwilligers zijn allemaal uniek en toch hebben we één ding gemeen. We werken samen met mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid en hun netwerk aan perspectief en groei.

We staan naast hen en ondersteunen en stimuleren hen bij het zelf aangaan van uitdagingen op het gebied van wonen, financiën, sociaal en psychisch functioneren, dagbesteding en daginvulling. We nemen uitdagingen niet over, maar ondersteunen en stimuleren mensen in hun ontwikkeling. We geven hen de ruimte om zelf de regie te houden of deze terug te pakken.

Onze waarden

Vanuit ons hart en met de menselijke maat voor ogen werken wij met de kernwaarden verbinding, professioneel, positief en ondernemend als ons uitgangspunt. We bieden zorg met een lach en zijn in verbinding met elkaar, met cliënten, bewoners, bezoekers, het netwerk van cliënten en met onze samenwerkingspartners. Zo maken wij met elkaar het verschil.

Persoonlijke aandacht

De methodiek Positieve Gezondheid en het werken aan perspectief en groei passen we niet alleen toe in ons werk, maar ook op onszelf. Aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van iedereen die zich voor Stoed inzet, vinden we belangrijk.

Omdat we een kleine organisatie zijn, is het voor iedereen mogelijk om mee te praten over ontwikkelingen in de organisatie. Stoed zijn we tenslotte met elkaar.