• Home

 • De vertrouwenspersoon voor cliënten 

  De vertrouwenspersoon is er voor cliënten van Stichting Onder Een Dak (Stoed). Wie een vraag of klacht heeft kan de vertrouwenspersoon voor deze kwestie inschakelen.

  Wat doet een vertrouwenspersoon voor cliënten?

  De vertrouwenspersoon: 

  • is deskundig op het gebied van uw rechten

  • hoort uw kwestie aan

  • adviseert hoe u het beste met uw kwestie kunt omgaan

  • ondersteunt u.

  De vertrouwenspersoon werkt geheel onafhankelijk en is niet in dienst bij Stoed. Wel aanvaardt Stoed de vertrouwenspersoon als een functionaris die cliënten bij staat.

  Uitgangspunt is dat de vertrouwenspersoon voor cliënten altijd aan uw kant staat. Dit betekent niet dat u bij voorbaat gelijk krijgt. De vertrouwenspersoon zal zorgen dat de kwestie zo goed mogelijk wordt behandeld.

   

  Ondersteuning van de vertrouwenspersoon is gratis

  U krijgt binnen Stoed te maken met verschillende begeleiders. Ook gelden er regels. Het kan gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent en dat u daar met de begeleiding niet uitkomt. In een dergelijk geval kan een persoonlijk gesprek met de vertrouwenspersoon duidelijkheid bieden.

   

  Wat gebeurt er als u zich met een kwestie tot de vertrouwenspersoon wendt?

  Eerst luistert de vertrouwenspersoon naar uw verhaal. In overleg met u stelt de vertrouwenspersoon uw vraag of klacht aan de orde bij de betrokken begeleider. Maar alleen als u dat goed vindt. Als een kwestie niet snel behandeld of verholpen is kan de vertrouwenspersoon de teamleider, manager of directie benaderen. Maar ook dan geldt: alleen als u dat goed vindt. 

  Formele klacht

  Als u daarna nog ontevreden bent, bestaat de mogelijkheid een formele klacht schriftelijk in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De leden hiervan hebben geen belang bij Stichting Onder Een Dak.

  De vertrouwenspersoon kan u daarover informatie geven, adviseren en zo nodig begeleiden. De vertrouwenspersoon voor cliënten doet niets buiten u om.

  Klik hier voor meer informatie over het indienen van klachten.

  Meer informatie of contact?

  Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon:

  Per telefoon: 06 43 35 43 74 (Als er niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken. Geef daarbij aan hoe de vertrouwenspersoon u kan bereiken.) 

  Per e-mail: jabulani@zeelandnet.nl. 

  U kunt ook de folder downloaden.