• Home

 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden, zoveel mogelijk in evenredige vertegenwoordiging. De medezeggenschap van cliënten is wettelijk geregeld.

  Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstelling van de instelling, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad en de Stichting Onder Een Dak hebben de wijze van samenwerking en medezeggenschap vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
  De cliëntenraad heeft een eigen budget en maakt gebruik van faciliteiten van Stoed.

  Samenstelling

  De cliëntenraad bestaat uit:

  Voorzitter Alex van der Linden Beschermd Wonen 
  Penningmeester nnb  
  Secretaris Ivonne Magielsen Beschermd Wonen
  Lid Lenie Krijgsman Beschermd Wonen
  Lid Jean Ann Nahr De Hooftzaak
       

  Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Hebt u interesse? Klik hier voor meer informatie!

  Bij beschermd wonen is er participatie door middel van een koffie-uurje en een bewonersvergadering. 

  Ondersteuning cliëntenraad

  Op verzoek van de cliëntenraad is een onafhankelijke ondersteuner aangesteld: Eva van Velzen. Zij is te bereiken op: 06 29 04 86 94 of evavanvelzen@zorgbelanginclusief.nl

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u de folder raadplegen.