Vitamine G is officieel van start

Op donderdag 1 september is Vitamine G officieel van start gegaan in Schiedam. Deze nieuwe inloopvoorziening voor mensen met milde tot middelzware psychische klachten werd geopend door wethouder Petra Zwang, die hiermee haar eerste officiële opening in functie verrichtte. Zij haalde hiervoor symbolisch een groot touw uit de knoop. Daarna konden de ruim 100 bezoekers van de feestelijke opening de hele dag kennismaken met het activiteitenaanbod.

Vitamine G (met de G van geest) biedt in ontmoetingscentrum De 5 Molens een plek voor mensen die mentaal in de knoop zitten door bijvoorbeeld financiële problemen, eenzaamheidsgevoelens of verlies van een dierbare, gezondheid of werk. Met gerichte activiteiten worden zij weer in hun kracht gezet en wordt verergering van klachten voorkomen. Ook kunnen zij in contact komen met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen deelnemers zelf een activiteit begeleiden of aan de slag als vrijwilliger in het centrum. Zo geeft Vitamine G een ‘boost’ aan de mentale gezondheid van inwoners van Schiedam.

Samenwerken

Binnen Vitamine G zullen steeds meer organisaties gaan samenwerken, waaronder Humanitas. Met de nieuwe gebruiker van De 5 Molens, De Herstelacademie (Doel Delfland), zal op gezamenlijke thema’s samenwerking worden gezocht.

Wethouder Zwang prees in haar toespraak dit initiatief van Stoed en Seniorenwelzijn en sprak de hoop uit dat meer centra in Schiedam dit voorbeeld volgen. Dan krijgt elke wijk een plek waar mensen met psychosociale klachten gemakkelijk binnen kunnen lopen voor passende begeleiding en advies.

Vitamine G is elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Deelname aan activiteiten is dankzij steun van de Gemeente Schiedam gratis. Meer informatie: Vitamine G.

 

Delen op social media