Het verhaal van Froukje

"Stapje voor stapje naar grote veranderingen!"

“Ik heb wel eens gehad dat ik een meneer aan de telefoon had die heel keurig sprak, maar die gewoon de deur opendeed in zijn pyjama!”, zegt Froukje lachend. Dat vindt zij het mooiste aan haar werk, steeds nieuwe mensen leren kennen en bij hen thuis komen. “Je weet van tevoren nooit wie je tegenkomt en hoe iemand erbij zit”, vertelt ze.

Van de kliniek naar thuis bij de mensen

Froukje werkte jarenlang als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Delfland in de opnamekliniek voor psychiatrische patiënten. Ze werd steeds nieuwsgieriger hoe het met cliënten ging ná de opname. Toen ze op een gegeven moment met een cliënt mee naar zijn huis ging om wat op te halen, kreeg ze eindelijk dat inkijkje in het leven van cliënten buiten de kliniek. Froukje vond dit zo leuk dat ze besloot te solliciteren bij Stoed. In 2001 startte ze als psychiatrisch verpleegkundige/woonbegeleider.

Het grootste verschil merkte ze in de verantwoordelijkheid die je hebt. “In de kliniek kon ik aan het eind van mijn dienst een briefje voor een collega achterlaten als ik iets niet had afgekregen. Cliënten hebben bij Stoed een vaste begeleider, dus ze rekenen echt op mij”.

Trajectcoach bij ZorgSamen MVS

Inmiddels is Froukje sinds 1 juli 2020 trajectcoach bij ZorgSamen, een samenwerkingsverband van vijf organisaties – waaronder Stoed – dat als doel heeft mensen te ondersteunen in hun zelfstandigheid. Ze voert intakegesprekken en brengt in kaart wat mensen nodig hebben. Dit doet ze altijd in overleg met de cliënt, die beslist mee bij het maken van het ondersteuningsplan. Ze zorgt vervolgens dat de juiste mensen worden betrokken om de benodigde hulp of zorg te bieden. Ook doet ze halfjaarlijkse evaluaties met de cliënten om te zien hoe het met hen en met het behalen van hun doelen gaat. “Dat is echt wel anders dan hoe we het vroeger deden. Dan bleven we steeds iemands hand vasthouden. We richten ons nu juist heel erg op die zelfredzaamheid: mensen helpen het zelf te kunnen. Dat gaat stapje voor stapje, maar als je terugkijkt naar al die kleine stapjes, zie je grote veranderingen!”

Veelzijdig en afwisselend

Froukje houdt van de diversiteit in de doelgroep. “Ook al hebben veel mensen dezelfde soort hulpvragen (bijvoorbeeld de post), het uit zich bij iedereen anders, elke situatie is weer anders. Dat maakt mijn werk enorm afwisselend”.

Ook binnen Stoed is er door de jaren heen veel veranderd. “We waren in 2001 met 5 woonbegeleiders, inmiddels zijn er 3 teams werkzaam die bestaan uit meerdere begeleiders. Niet alleen in omvang, maar ook in de maatschappelijke bijdrage die we leveren, is Stoed gegroeid. Het oprichten van een nachtopvang en de actieve bijdrage aan ZorgSamen MVS zijn hier mooie voorbeelden van”. Froukje is erg blij met de kans die zij heeft gekregen om trajectcoach te worden en hoopt dit de komende jaren nog te kunnen doen. “Ik ben 63 en ik zou het fantastisch vinden om dit werk tot mijn pensioen te mogen doen!”