Seniorenwelzijn

Seniorenwelzijn werkt aan perspectief en groei voor zelfstandig wonende senioren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit doen zij door het welzijn en de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende senioren (55+) te vergroten. Professionals en vrijwilligers dragen hier o.a. aan bij door preventie en vroegsignalering.

Daarnaast bieden zij op individueel en wijkniveau ondersteuning bij het bevorderen en ontwikkelen van een sterk sociaal netwerk, vitaliteit, meedoen en zingeving. Hierbij werken zij o.a. samen met het sociaal netwerk van de senioren, wijkbewoners, verenigingen, huisartspraktijken, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente.

Seniorenwelzijn vormt samen met Stoed de netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak.