Seniorenwelzijn

Seniorenwelzijn werkt aan perspectief en groei voor zelfstandig wonende senioren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit doet zij door het welzijn en de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende senioren (55+) te vergroten. Professionals en vrijwilligers dragen hier onder andere aan bij door preventie en vroegsignalering.

Daarnaast bieden zij individuele en wijkgerichte ondersteuning bij het bevorderen en ontwikkelen van een sterke contacten, vitaliteit, meedoen en zingeving. Hierbij werken zij onder andere samen met het sociaal netwerk van de senioren, wijkbewoners, verenigingen, huisartspraktijken, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente.

Seniorenwelzijn vormt samen met Stoed de netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak.