Verwijzers

Werk je met kwetsbare mensen en zoek je voor hen ondersteuning of begeleiding op het gebied van onderdak, wonen, thuisbegeleiding, dagbesteding of mentale gezondheid? Wij werken graag met jou samen om kwetsbaren op verschillende levensterreinen perspectief en groei te bieden.

Dit doen wij door het bieden van persoonsgerichte en op maat gemaakte ondersteuning bij hulpvragen op het gebied van:

begeleiding thuis,
wonen en onderdak,
meedoen,
mentale gezondheid.

Indicaties

Om ondersteuning en begeleiding te kunnen ontvangen, heeft de hulpvrager veelal een indicatie nodig. Deze verschilt per behoefte. Wil je meer informatie over indicaties?

Vorm van ondersteuningNeem voor informatie over de benodigde indicatie contact op met:
Beschermd wonenOnze zorgbemiddelaar. Indien nodig kan Stoed helpen met de aanvraag.
Begeleiding thuis Rogplus of het lokale wijkteam.
Dagbesteding Rogplus of het lokale wijkteam.
Dak- en thuislozenopvang
De Elementen
Voor verblijf en begeleiding bij de dak- en thuislozenopvang is geen indicatie, maar toestemming van het Centraal Onthaalloket nodig. Hiervoor kan contact op worden genomen met Stroomopwaarts.

Aanmelden

Is nog niet duidelijk welke ondersteuning het beste bij de hulpvraag van de cliënt past? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar.

Wil je de hulpvrager direct voor een concrete vorm van ondersteuning aanmelden?

Vorm van ondersteuningNeem contact op met:
Beschermd wonenonze zorgbemiddelaar
Begeleiding thuis met indicatie MISonze trajectcoaches
Dagbesteding (met indicatie voor Beschermd Wonen)Izabela Puchniarska, Methodisch begeleider dagbesteding, op 010 - 4 608 981 of per mail puchniarska@stoed.nl
Dagbesteding (met indicatie voor Beschermd Wonen)onze trajectcoaches
Dak- en thuislozenopvang De ElementenStroomopwaarts op telefoonnummer 010 – 246.55.55.