Partners

Verbinden is met recht een van onze kernwaarden. Door onze samenwerking met andere organisaties binnen en buiten het sociaal domein benutten we elkaars kennis en werken we samen aan nog meer perspectief en groei voor kwetsbaren. We gaan uit van- en benadrukken talenten en mogelijkheden en zorgen ervoor dat mensen met een kwetsbaarheid zoveel mogelijk zelf de regie houden.

Wij werken o.a. samen met:

• Antes
• Argos Zorggroep
• ASVZ
• Bewindkantoren en budgethulp(kantoren), waaronder Stichting Budgethulp
• Careyn
• Directzorg
• Elckerlyc
• Franciscus Gasthuis & Vlietland
• Gemeente Maassluis
• Gemeente Vlaardingen
• Gemeente Schiedam
• GGZ Delfland
• Pameijer
• Puur en (H)eerlijk
• ROG+
• Seniorenwelzijn
• Stichting Present
• Stroomopwaarts
• Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond
• Tzorg
• UWV
• Voscon
• VraagRaak
• Westvest
• Wijkagenten
• Minters
• Voedselbank
• Vraagraak
• Wijkteams Vlaardingen
• Wijkondersteuningsteams Schiedam
• Woningbouwverenigingen
• Zorgkantoor DSW

Daarnaast werken we samen met diverse huisartspraktijken, apotheken en diëtisten en zijn wij onderdeel van het samenwerkingsverband ZorgSamen MVS. Onze gezamenlijke werkwijze is gericht op preventie, participatie en herstel. Zo kunnen kwetsbaren (blijven) meedoen in de samenleving.

Samen met onze zusterorganisatie Seniorenwelzijn vormen wij de netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak.