Professionals

Elk mens is kwetsbaar. Sommigen (veel) meer dan anderen. Voor die eersten zijn wij er, voor kortere of voor langere tijd. Samen met deze kwetsbaren, hun netwerk en onze partners werken wij voor hen aan perspectief en groei op verschillende levensterreinen.

Onze ondersteuning

Met een op maat gemaakte en persoonsgerichte aanpak bieden we ondersteuning die aansluit bij de behoefte van de hulpvrager. Deze ondersteuning ligt op het gebied van:

begeleiding thuis,
wonen en onderdak,
meedoen,
mentale gezondheid.

Onze werkwijze

We kijken naar wat mensen wel kunnen. Ons doel is om hun talenten en mogelijkheden aan te spreken. We vragen ‘Wat wilt u in uw leven” in plaats van ‘Wat is het probleem?’ Dit noemen wij de groei-benadering.

Perspectief ontstaat bij het vinden en onderhouden van hoop, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het (weer) ervaren van zin in het leven. Dit is waar wij mensen bij ondersteunen, motiveren en stimuleren. Wij zorgen niet voor iemand door zaken over te nemen, maar wij zorgen dat iemand zoveel mogelijk zelfstandig het gewenste kan doen en bereiken. Zo gelijkwaardig als mogelijk en met ondersteuning waar nodig.

Positieve Gezondheid

Om te onderzoeken op welke levensterreinen een hulpvrager zich wil ontwikkelen, passen we de methodiek Positieve Gezondheid toe. Zo kijken we samen met de hulpvrager en (indien aanwezig) diens netwerk naar mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie behouden of terugkrijgen op de levensterreinen die er voor hen toe doen in het leven.

Positieve Gezondheid passen we daarnaast toe op de activiteiten die wij ontwikkelen en aanbieden. Zo gaan we samen met mensen op zoek naar hoe zij om kunnen gaan met de sociale, psychische en fysieke uitdagingen in hun leven.

Competentie Gericht Werken

Om voor de hulpvrager het beste resultaat uit onze groei-benadering te halen, passen we in onze bejegening de methodiek Competentie Gericht Werken toe.

Dit betekent dat we:
1. aansluiten bij de belevingswereld van de hulpvrager en een stimulerende houding aannemen.
2. initiatief nemen bij het betrekken, activeren en motiveren van de hulpvrager.
3. perspectief bieden. Samen met de hulpvrager kijken we naar wensen en mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten.
4. het netwerk van de hulpvrager betrekken. Dit netwerk speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en het leven van de hulpvrager. Daarom ondersteunen en stimuleren we de hulpvrager waar nodig bij het creëren, uitbreiden, versterken en betrekken van diens netwerk.

Samenwerken

Bij het bieden van ondersteuning werken we nauw samen met professionals en vrijwilligers binnen en buiten het domein van zorg- en welzijn. Samen met onze partners bereiken we nog meer perspectief en groei voor mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid.

Werk je voor een organisatie en willen jullie met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!

Wil je met ons samenwerken door, alleen of samen met jouw team/organisatie, vrijwilligerswerk te doen? Ook dat kan. Wij hebben verschillende leuke en interessante vacatures.