Privacyverklaring websitebezoek

Stoed hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met jouw persoonsgegevens om. Hieronder kun je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken.

Privacyverklaring websitebezoek
Wil je weten welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze websites bezoekt en hoe wij daarmee omgaan?

Lees dan onze privacyverklaring websitebezoek.

Privacyverklaring cliënt, bezoeker, deelnemer of passant
Wil je weten welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer je bij een van onze stichtingen cliënt, bezoeker, deelnemer of passant bent en hoe wij daarmee omgaan?

Lees dan de privacyverklaring voor cliënt, bezoeker, deelnemer of passant.

Jouw rechten
Als afnemer van onze diensten heb je het recht tot inzage in jouw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen, te beperken of over te dragen.

Je kunt een verzoek hiervoor bij onze Functionaris Gegevensbescherming indienen via dit aanvraagformulier.

Let op: Voordat je verzoek in behandeling kan worden genomen, moeten wij je identiteit vaststellen. Wij vragen je daarom om een kopie van je geldige legitimatiebewijs met jouw aanvraag mee te sturen. Zorg ervoor dat de pasfoto, de nummers onder aan het paspoort, het ID-bewijsnummer en jouw BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Je kunt ook via de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid een veilige kopie maken van jouw identiteitsbewijs. Nadat je geïdentificeerd bent, wordt de kopie van jouw legitimatiebewijs meteen vernietigd.

Wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde?
Ben je wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde? Dan dien je het verzoek te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee je benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van de betrokkene. In geval je gemachtigde bent, dien je een getekende volmacht te overleggen.

Termijn
Je ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van je verzoek een reactie inhoudende dat:
• je verzoek kan worden verwerkt,
• je verzoek is afgewezen en met welke reden of
• de termijn met twee maanden wordt verlengd vanwege de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken.

Wil je meer weten? Ga dan naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wil je meer weten over de maatregelen die wij hebben getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan? Neem dan contact op met Kyra Smit, Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Onder Een Dak. Zij is te bereiken via:

Stichting Onder Een Dak
Postbus 65, 3140 AB Maassluis
010 – 5 991 991
privacy@stoed.nl