• Home
  • privacy en disclaimer

  Privacy

  Stoed hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw persoonsgegevens om. Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken.

  Privacyverklaring websitebezoek

  Wilt u weten welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt en hoe wij daarmee omgaan?

  Lees dan hier onze privacyverklaring websitebezoek.

  Privacyverklaring cliënt, bezoeker, deelnemer of passant

  Wilt u weten welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer u bij een van onze stichtingen cliënt, bezoeker, deelnemer of passant bent en hoe wij daarmee omgaan?

  Lees dan hier de privacyverklaring voor cliënt, bezoeker, deelnemer of passant.

  Uw rechten

  Als afnemer van onze diensten heeft u het recht tot inzage in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen, te beperken of over te dragen.

  U kunt een verzoek hiervoor bij onze functionaris gegevensbescherming indienen via dit aanvraagformulier.

  Let op: Voordat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moeten wij uw identiteit vaststellen. Wij vragen u daarom om een kopie van uw geldige legitimatiebewijs met uw aanvraag mee te sturen. Zorg ervoor dat de pasfoto, de nummers onder aan het paspoort, het ID-bewijsnummer en uw BSN onleesbaar zijn gemaakt.

  U kunt ook via de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs. Nadat u geïdentificeerd bent, wordt de kopie van uw legitimatiebewijs meteen vernietigd.

  Wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde?
  Bent u wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde? Dan dient u het verzoek te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee u benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van de betrokkene. In geval u gemachtigde bent, dient u een getekende volmacht te overleggen.

  Termijn
  U ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van uw verzoek een reactie inhoudende dat:
  • uw verzoek kan worden verwerkt
  • uw verzoek is afgewezen en met welke reden of
  • de termijn met twee maanden wordt verlengd vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken.
  Wilt u meer weten? Klik dan hier om naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

  Contact

  Wilt u meer weten over de maatregelen die wij hebben getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan? Neem dan contact op met Kyra Smit, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Onder Een Dak. Zij is te bereiken via:

  Stichting Onder Een Dak
  Postbus 65, 3140 AB Maassluis
  010 - 5 991 991
  privacy@stoed.nl

   

  Disclaimer

  Alle informatie die via deze site door Stichting Onder Een Dak wordt aangeboden is uitsluitend bestemd voor functionele doeleinden. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed zijn wij niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook door eventuele foutieve informatie op deze site, het (juist of onjuist) gebruiken van de informatie op deze site of voor het niet-functioneren van deze website. Type- en spelfouten voorbehouden.

  Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die, via hyperlinks of andere verwijzingen, via deze website beschikbaar zijn en aanvaarden met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. De door Stichting Onder Een Dak weergegeven teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend worden toegepast met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Onder een Dak.

  © Stichting Onder Een Dak, 2020