Vrienden van Stoed

De Stichting Vrienden van Stichting Onder Een Dak is op 4 april 1989 opgericht. Haar doel is het leveren van bijdragen ten behoeve van de psychosociaal kwetsbare mens in het algemeen en de bewoners van Stichting Onder Een Dak in het bijzonder.

Dit doen de Vrienden van Stichting Onder Een Dak door zich in te zetten voor activiteiten die door bezuinigingen van de gezondheidszorg in het gedrang dreigen te komen of welke niet regulier gefinancierd worden.

Enkele activiteiten waar de Vrienden van Stichting Onder Een Dak zich mee bezig houden is het werven van donateurs en leveren van een jaarlijkse bijdrage. Door deze jaarlijkse bijdrage kan de inventaris aangevuld worden, materialen worden gekocht en kunnen ook vakanties en andere activiteiten georganiseerd en betaald worden.

Het bestuur

Het bestuur van de Vrienden van Stichting Onder Een Dak ontvangt geen onkostenvergoeding of arbeidsloon.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Mevrouw L.J.M. Olthof
Secretaris: Dhr R. Bruijn
Penningmeester: Dhr. J. de Pagter

ANBI

Stichting Vrienden van Onder Een Dak staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Word donateur!

Voor maar €10,50 per kwartaal kun je ook vriend van Stichting Onder Een Dak worden. Met jouw bijdrage kunnen de vrienden het noodzakelijke werk blijven uitvoeren. Zij zijn namelijk afhankelijk van financiële bijdragen. Uiteraard zijn éénmalige bijdrages ook van harte welkom.

Wil je vriend of donateur worden? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met de vrienden op telefoonnummer 010 – 59.91.991 of mail naar vriendenvanstoed@stoed.nl. Per post kun je de vrienden op dit adres bereiken:

Vrienden van Stichting Onder Een Dak
Steenen Dijck 54
3146 BX Maassluis

Overige gegevens

RSIN 007803357
Bankrekeningnummer: NL42ABNA0503133566 (ABN Maassluis)