• Home

 • Beleid, visie en leidende principes

  Beleid

  Stichting Onder een Dak is een doelgerichte, professionele en flexibele organisatie die op samenwerking en verbinding is gericht.

  Ons beleidskader geeft weer in welke richting wij ons de komende jaren willen gaan begeven. Maar ook welke doelen wij onszelf stellen. Wij beschouwen onze organisatie als een lerende organisatie en stellen altijd de relatie centraal. Wij geloven in samen doelen stellen en bereiken, vanuit de gedachte van Samenredzaamheid.

  Visie

  Ieder mens heeft recht om deel te nemen aan de samenleving en een betekenisvol leven in te richten. Langdurige psychische en/of ernstige psychosociale kwetsbaarheid mag daarin geen belemmering zijn, maar is het soms wel. Als mensen dergelijke drempels tegenkomen dan is het belangrijk om de draad (weer) op te kunnen pakken, de regie op het leven weer te vinden en richting en inhoud te geven aan het leven. Dit wordt ook wel aangeduid met het begrip herstel.

  Het herstelproces is iets van mensen zelf. Het gaat daarbij niet alleen om leren leven met psychische of ernstig psychosociale kwetsbaarheid, maar vooral ook om alles wat daarbij komt kijken: verloren dromen, verlies van hoop, stigma, ziekmakende bijwerkingen van zorg, bijwerkingen van medicatie, verbroken relaties, sociale uitsluiting, armoede , werkeloosheid en schulden.

  Stichting Onder Een Dak en de aan haar gelieerde Stichting De Hooftzaak Stoed, Stichting Zorg Stoed en Seniorenwelzijn zijn er om kwetsbare mensen vraaggestuurd te faciliteren en te ondersteunen bij het herstellen van perspectief en normalisering van het leven. Soms door mogelijke wegen te laten zien, soms door te ondersteunen in het dagelijks leven, soms door directe hulp te bieden als het minder goed gaat. Maar altijd met als uitgangspunt: hoe wil iemand leven en wat is iemands verhaal.

  Uitgangspunt is de eigen kracht van de mensen en de omgeving.

  Wij ondersteunen mensen in hun kwetsbaarheid met zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk professionele hulp, zodat ze naar tevredenheid en met succes kunnen leven.  

  Leidende principes

  Vanuit deze visie hanteren wij vijf leidende principes:

  Inhoud

  Wij werken vanuit de inhoud. We starten altijd met de vraag 'waarom?' in plaats van 'hoe?'

  Verhaal

  Wij werken vraaggericht. Daarbij is iemands verhaal leidend. We luisteren zonder te oordelen en zoeken samen naar antwoorden.

  Het goede behouden

  Zonder verleden geen toekomst. Wij respecteren ons verleden en behouden de goede dingen.

  Compassie

  Zorgverlening begint met compassie. Medewerkers zijn in staat kwetsbaarheid te (h)erkennen en hier correct en respectvol op in te spelen. Zij werken vanuit een intrinsieke behoefte kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen.

  Ontwikkeling

  De wereld staat niet stil. Als professionele organisatie ontwikkelen wij mee; met ons dienstenaanbod, met nieuwe technologieën en in onze deskundigheid.

  Ons Kompas

  kompas 2019