Vertrouwenspersoon voor cliënten

Wanneer je een klacht of vraag hebt die je met een onafhankelijk persoon wilt bespreken kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De hulp van de vertrouwenspersoon is geheel gratis voor onze cliënten. Daarnaast werkt de vertrouwenspersoon geheel onafhankelijk en is deze niet in dienst bij Stoed.

Een vertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van jouw rechten. Deze persoon hoort jouw kwestie aan en geeft advies hoe je hier beste mee om kunt gaan. Daarnaast ondersteunt de vertrouwenspersoon je in het gehele proces. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon altijd aan jouw kant staat. Het betekent niet dat je altijd gelijk krijgt. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat jouw kwestie zo goed mogelijk wordt besproken en behandeld.

Waarmee kun je bij vertrouwenspersoon terecht?

De vertrouwenspersoon is er voor jou als je:

  • advies wilt,
  • bemiddeling in persoonlijke zaken nodig hebt
  • als je het ergens niet mee eens bent.
  • ergens mee zit of dat je er met de begeleiding niet uit komt.

In dit soort situaties kun je in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon om wat meer duidelijkheid te krijgen.

Wat gebeurt er als je de vertrouwenspersoon om hulp vraagt?

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je bij het stellen van vragen of het aankaarten van klachten of problemen. Wanneer het om een specifieke begeleider gaat, wordt deze, alleen met jouw goedkeuring, erbij betrokken. Als jouw vraag of klacht niet snel genoeg wordt behandeld, kan de vertrouwenspersoon je helpen door naar een teamleider, manager of directie te stappen. Ook dit gebeurt alleen als jij dat goed vindt.

Formele klacht

Als je na deze hulp nog ontevreden bent, kun je een formele klacht indienen. Dit gebeurt schriftelijk bij een onafhankelijke klachtencommissie die geen belang heeft bij Stoed. Ook hierover kan de vertrouwenspersoon je informatie geven, adviseren en waar nodig begeleiden.

De vertrouwenspersoon registreert over elke klacht een aantal gegevens. Jouw naam wordt niet geregistreerd. De bescherming van jouw privacy is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De vertrouwenspersoon voor cliënten heeft geheimhoudingsplicht. Jouw informatie blijft dus strikt vertrouwelijk.

Informatie en contact

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met vertrouwenspersoon Ben Krapels. Hij is te bereiken op 06 54 39 21 97 of via info@krapelsinterim.nl.