• Home

 • Stoed als ANBI

  Stoed staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stoed voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in onze sector te bevorderen.

  Op de belastingsite kunt u de voorwaarden vinden waaraan een ANBI instelling moet voldoen. Zo mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en moet het voldoen aan integriteitseisen en administratieve en financiële verplichtingen.

  Hieronder kunt u de per 1 januari 2014 geldende regels en voorwaarden voor publicatie terugvinden. Wij hebben de eisen van de belastingdienst puntsgewijs aangehouden en verwijzen daar waar dit kan door naar de informatie die al op onze site is geplaatst.

  • Naam: Stichting Onder Een Dak
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer(RSIN)/fiscaal nummer is 9899455
  • KvK-nummer: 41141829
  • Klik hier voor het post en bezoekadres van Stoed (opent in nieuw venster)
  • Klik hier voor de hoofdlijnen van het beleidsplan (pdf)
  • Per 1 oktober 2014 heeft Stoed één bestuurder: Lisette van den Heuvel PhD. Meer informatie, klik hier (opent in nieuw venster)
  • Klik hier voor een toelichting op de functie's van onze bestuurders in het bestuursreglement (pdf)
  • De beloning van onze bestuurders en toezichthouders is conform de 'Governance Code Zorg'
  • Voor ons personeel is de CAO GGZ van toepassing
  • Klik hier voor onze activiteiten (opent in nieuw venster)
  • Klik hier voor ons jaarverslag en verantwoording.