• Home

 • Vrienden van Stichting Onder Een Dak

  Doelstelling
  De Vrienden van Stichting Onder Een Dak is op 4 april 1989 opgericht en heeft als doelstelling het leveren van bijdragen ten behoeve van de psychosociaal kwetsbare mens in het algemeen en de bewoners van Stichting Onder Een Dak in het bijzonder.

  De Vrienden van Stichting Onder Een Dak zet zich in voor activiteiten die door bezuinigingen in de gezondheidszorg in het gedrang komen en welke niet regulier gefinancierd worden.

  Activiteiten
  Sinds de oprichting van de Vrienden van Stichting Onder een Dak heeft het bestuur zich in eerste instantie gericht op het werven van donateurs.

  De Vrienden van Stichting Onder Een Dak levert jaarlijks een bijdrage ten behoeve van de aanschaf van inventaris en materialen en neemt een gedeelte van de kosten van vakanties en andere activiteiten voor haar rekening.

  Bestuur
  Het bestuur bestaat uit:
  Voorzitter: Mevrouw L.J.M. Olthof
  Secretaris: Dhr R. Bruijn
  Penningmeester: Dhr. J. de Pagter

  Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

  ANBI

  Stichting Vrienden van Onder Een Dak staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut. Een ANBI dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen alvorens zij door de Belastingdienst aangemerkt wordt als ANBI.

  Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
  - Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen, die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  - Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  - Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  - Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

  Word donateur!
  Om dit noodzakelijke werk te kunnen blijven doen is de Vrienden van Stichting Onder Een Dak afhankelijk van financiële bijdragen.
  Wij doen dan ook een beroep op u om Vriend van Stichting Onder Een Dak te worden voor een bedrag van € 10,50 per kwartaal.

  U kunt hier het aanmeldformulier uitprinten, invullen en opsturen of afgeven bij een van onze locatie's.

  Een éénmalige bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom.

  Contactgegevens

  Vrienden van Stichting Onder Een Dak
  Steenen Dijck 54
  3146 BX Maassluis

  E: vriendenvanstoed@stoed.nl

  T: 010 - 5 991 991
  I: www.stoed.nl

  Overige gegevens
  RSIN 007803357
  Bankrekeningnummer: NL42ABNA0503133566 (ABN Maassluis)

   ANBI_FC