• Home

 • Logo Buurtcentrum De Hooftzaak

  logo Verbinding Verrijkt oranje  Stoed heeft in september 2011 Stichting De Hooftzaak Stoed opgericht.  Deze stichting speelt in op ontwikkelingen bij Welzijn Nieuwe Stijl, ingegeven door de WMO.

  Het aanbod is gebaseerd op de wensen en behoeften van kwetsbare mensen. Dit zal leiden tot transformatie van minder individuele begeleiding naar meer collectieve begeleiding en van minder “zorgen voor” naar meer “ondersteunen bij”.
  Een eerste stap in deze transitie was de verwezenlijking van het Buurtcentrum “De Hooftzaak”, een buurtcentrum waarin en van waaruit diverse samenwerkingspartners samen met buurt(bewoners) activiteiten en ontmoeting organiseren.

  Doelstelling

  De statutaire doelstelling luidt: op een actieve en professionele wijze een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving, het functioneren van het gemeenschapsleven en op individueel gebied een zo zelfstandig mogelijke leefwijze van met name de (psycho) sociaal kwetsbaren in Maassluis, dit alles in samenwerking met daarbij betrokken (zorg) instellingen, woningcorporaties, bedrijven en (centrum)gemeenten. 

  Activiteiten

  Stichting De Hooftzaak onderneemt vele activiteiten, zoals ontmoeting, dagbesteding en re-integratie uitgaande van de vraag van (kwetsbare) inwoners van Maassluis. Ga voor meer informatie naar “Deze maand in De Hooftzaak”.

  Bestuur

  Stichting De Hooftzaak wordt bestuurd door Stichting Onder Een Dak.
  Stichting Onder Een Dak werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Er zijn 4 commissarisleden bestaande uit een voorzitter en 3 leden. De beloning van de RvT geschiedt conform het advies van de NVTZ.

  Het bestuur van Stichting Onder Een Dak wordt gevormd door Lisette van den Heuvel, in loondienst van Stichting Onder Een Dak en gesalarieerd volgens de beloningscode 'Bestuurders in de Zorg' van de NVTZ en NVZD.

  Jaarrekening Stichting De Hooftzaak Stoed

  De jaarrekening van Stichting De Hooftzaak is vanaf 2012 integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Onder Een Dak. Het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening zijn te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl onder Stichting Onder Een Dak te Maassluis.

  ANBI

  Stichting De Hooftzaak Stoed staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

  Een ANBI is een instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen alvorens zij door de Belastingdienst aangemerkt wordt als ANBI.

  Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen, die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennoot-schapsbelasting.


  Contactgegevens:

  Stichting De Hooftzaak Stoed
  Postbus 65
  3140 AB Maassluis

  E: info@stoed.nl
  T: 010- 5 991 991
  I: www.stoed.nl 

  Overige gegevens:

  RSIN 850942949
  Bankrekeningnummer: NL05ING0005499442 

  ANBI