Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 heeft het uiterste gevraagd van mensen en organisaties. Netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak was hierop geen uitzondering. Medewerkers en vrijwilligers kregen door corona te maken met ingrijpende beperkingen, lastige dilemma’s en nieuwe werkwijzen. Desondanks toonden zij grote veerkracht om steeds het beste te blijven doen voor onze cliënten, deelnemers, bezoekers en senioren.

In het jaarverslag over 2020 lees je onder meer hoe wij in deze lastige omstandigheden onze dienstverlening hebben voortgezet, met andere vormen van ondersteuning en nieuwe samenwerkingen. Ook is een start gemaakt met een meerjarenplan, waarin wij onze missie, visie én koers herijken. Door zorg en welzijn meer te verbinden willen wij nog beter gaan inspelen op de wensen en het welbevinden van kwetsbare mensen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Jaarrekening 2020

Ben je benieuwd naar de financiële resultaten? Bekijk dan de jaarrekening over 2020.

Kwaliteitskeurmerk

In het najaar van 2021 heeft de jaarlijkse audit ten behoeve van het kwaliteitskeurmerk NEN 15224 plaatsgevonden. Trots kunnen wij melden dat Stoed wederom aan deze kwaliteitsstandaard voldoet. Wij werken daarmee aan perspectief en groei met kwaliteit als onze basis.