Bestuur en toezicht

Bestuur

Sinds september 2023 is Mira van Bentveld de voorzitter van de raad van bestuur, en daarmee de bestuurder van Stoed. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bepalen en vastleggen van het beleid en heeft daarmee de algemene leiding over de stichting.

Raad van toezicht

De raad van toezicht richt zich op de algemene gang van zaken binnen Stoed als maatschappelijke onderneming. De raad van toezicht staat de bestuurder bij en vervult een werkgeversrol. Zij zijn verantwoordelijk de benoeming, evaluatie en ontslag van de bestuurder.

Stoed volgt de zorgbrede Governance Code. Hierdoor is er een goed professioneel bestuur, toezicht en verantwoording.

De huidige raad van toezicht bestaat uit:
Mevrouw dr. W.J. Moor (voorzitter)
De heer drs. A. Keizerwaard (vicevoorzitter)
De heer drs. W.L. Vreeman
Mevrouw drs. C.J.M. Wolfs

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de Raad van toezicht de integriteitscode raad van toezicht en het reglement raad van toezicht. Meer informatie met betrekking tot het functioneren van de Raad van bestuur lees je in het bestuursreglement.

Deze documenten zullen worden aangepast aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.