• Home

 • Bestuur en Toezicht

  Bestuur

  De raad van toezicht van Stichting Onder Een Dak heeft met ingang van 17 augustus 2020 Lisette van den Heuvel PhD benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Zij heeft de algemene leiding over de stichting en is daarmee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bepalen en vaststellen van het beleid. De bestuurder is in loondienst van Stichting Onder Een Dak en gesalarieerd volgens de beloningscode 'Bestuurders in de Zorg' van de NVTZ en NVZD.

  Raad van toezicht

  De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de bestuurder op de algemene gang van zaken in de (zorg)organisatie als maatschappelijke onderneming. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad terzijde en vervult door onder meer benoeming, evaluatie en ontslag, de werkgeversrol voor de bestuurder.

  Samenstelling:

  Mevrouw dr. W.J. Moor (voorzitter)

  De heer drs. A. Keizerwaard (vicevoorzitter)

  Mevrouw drs. S. Moerkerken

  De heer drs. R.C.W. van der Schee 

  De heer drs. W.L. Vreeman

   

  De beloning van de RvT geschiedt conform het advies van de NVTZ.

  Voor een goed functionerende instelling is een professioneel bestuur en toezicht van groot belang. 

  De Governancecode Zorg (pdf) fungeert hierbij als richtinggevend kader.

  organogram 2019

  Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links: