• over ons

Over ons

Waarom wij er zijn
De maatschappij is druk en veeleisend. ‘Iedereen moet meedoen’ is het adagium. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij zien het als onze opdracht om mensen te helpen hun plek in de samenleving in te nemen, zodat zij een betekenisvol leven kunnen leiden. Wij ondersteunen hen daarbij in hun vermogen om te gaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. En wij ondersteunen hun omgeving, ofwel; de samenleving!

Hoe wij dat doen
Wij geloven dat je samen verder komt. Daarom werken wij vanuit de gedachte van samenredzaamheid. Als netwerkorganisatie leggen wij waardevolle verbindingen tussen lokale (zorg- en welzijn)organisaties én tussen mensen. Door in de wijken te gast te zijn, kunnen wij gericht en flexibel inspelen op wat er onder de mensen leeft en, waar nodig, sociale vangnetten opzetten. Zo zijn onze cliënten, hun netwerk, vrijwilligers én professionals onlosmakelijk met elkaar verbonden. De grondgedachte van onze werkwijze is het (verder) ontwikkelen van positieve gezondheid.

Wat wij doen
Wij bieden arrangementen en activiteiten, gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie. Ofwel: Wonen, Meedoen en Ontmoeten.
Ten behoeve van vroegsignalering en preventie faciliteren wij maatschappelijke steunpunten dicht bij de mensen.
Wij creëren veilige omgevingen, met een passende balans tussen geborgenheid en zelfstandigheid. Wij denken mee in duurzame, levensloopbestendige (woon)oplossingen die passen bij individuele wensen.

Voor wie wij dat doen
Vanuit onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving; niemand uitgezonderd.
Vanuit onze afzonderlijke missies zett en wij ons in voor mensen met een (psycho-)sociale kwetsbaarheid.

Waar wij dat doen
Ons werkgebied betreft de regio Nieuwe Waterweg-Noord. Wij hebben buurt- en ontmoetingscentra, opvanglocaties en woonvormen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

De netwerkorganisatie Stoed bestaat uit Stichting Zorg Stoed (37 medewerkers), Stichting De Hooftzaak Stoed (26 medewerkers) Stichting Onder Een Dak (16 medewerkers) en Stichting Seniorenwelzijn (25 medewerkers).