Over ons

Wij zetten ons sinds 1984 in voor de meest kwetsbare mensen in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. Want wij geloven dat iedereen ertoe doet en gelijkwaardig mee moet kunnen doen in de samenleving.

Bij Stoed werken zo’n 80 gepassioneerde professionals aan perspectief en groei voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Wij bieden passende en persoonlijke begeleiding die uitgaat van wensen, behoeften, talenten en mogelijkheden. Daarbij kijken we naar acht verschillende leefgebieden, van gezondheid tot wonen en van vrijetijdsbesteding tot psychisch-sociaal functioneren. Zo kunnen mensen stapsgewijs de regie over hun leven (her)pakken.

Bij onze ondersteuning betrekken we het netwerk van cliënten en bewoners. Indien nodig ondersteunen we bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Daarnaast werken we intensief samen met onze lokale partners binnen en buiten het sociaal en maatschappelijk domein.

Mede dankzij de expertise van onze zusterorganisatie Seniorenwelzijn beschikken wij over brede kennis op het gebied van welzijn. Zo hebben we ook oog voor preventie en inzet op mentale en fysieke gezondheid.

Stoed maakt deel uit van het samenwerkingsverband ZorgSamenMVS, dat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verzorgt.

Download folder