Klacht

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stap 1

Ga in gesprek met degene over wie je een klacht hebt. Dat kan jouw begeleider zijn, maar ook een andere medewerker.

Vaak is zo’n gesprek al voldoende. Komen jullie er toch niet uit?

Stap 2

Meld je klacht dan aan onze klachtenfunctionaris. Gebruik hiervoor het Formulier interne klacht of vraag een papieren versie van dit formulier op bij jouw begeleider.

Je kunt ook contact opnemen met Yvonne Philipse, de vertrouwenspersoon voor cliënten. Mogelijk kan een gesprek met haar meer duidelijkheid bieden. Zij kan je eventueel ook helpen bij het op papier zetten van jouw klacht. Yvonne is te bereiken via 06 43 34 43 74.

Jouw klacht komt terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze zal contact met je opnemen voor een gesprek. Mogelijk volgt er een extra gesprek met eventuele betrokkenen.

Ben je (nog) niet tevreden over de afhandeling van je klacht?

Stap 3

Dien je klacht schriftelijk in bij de externe klachtencommissie. Je klacht moet voorzien zijn van je naam en eventueel de naam van je wettelijk vertegenwoordiger.

De Klachtencommissie beoordeelt je klacht en adviseert over de afhandeling ervan. De Klachtencommissie bestaat uit medewerkers van Stichting Corridor en Stoed. De voorzitter van de Klachtencommissie werkt bij geen van beide stichtingen en is dus onafhankelijk.

Je ontvangt binnen twee weken een reactie.

Klachtencommissie Stichting Corridor Dienstverlening en Stoed
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam
T: 010-4375483