Klacht

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stap 1

Ga in gesprek met degene over wie je een klacht hebt. Dat kan jouw begeleider zijn, maar ook een andere medewerker.

Vaak is zo’n gesprek al voldoende. Komen jullie er toch niet uit?

Stap 2

Neem dan via het Formulier interne klacht 2023 contact op met onze interne klachtenfunctionaris. Zij zal jouw klacht behandelen.

Je kunt ook in gesprek met Ben Krapels, de vertrouwenspersoon voor cliënten. Hij kan je eventueel ook helpen bij het op papier zetten van jouw klacht. Ben is te bereiken op 06 54 39 21 97 of via info@krapelsinterim.nl.

De vertrouwenspersoon registreert over elke klacht een aantal gegevens. Jouw naam wordt niet geregistreerd. De bescherming van jouw privacy is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De vertrouwenspersoon voor cliënten heeft geheimhoudingsplicht. Jouw informatie blijft dus strikt vertrouwelijk.

Ben je (nog) niet tevreden over de afhandeling van je klacht?

Stap 3

Dien je klacht schriftelijk in bij de externe klachtencommissie. Je klacht moet voorzien zijn van je naam en eventueel de naam van je wettelijk vertegenwoordiger.

De Klachtencommissie beoordeelt je klacht en adviseert over de afhandeling ervan. De Klachtencommissie bestaat uit medewerkers van Stichting Corridor en Stoed. De voorzitter van de Klachtencommissie werkt bij geen van beide stichtingen en is dus onafhankelijk.

Je ontvangt binnen twee weken een reactie.

Klachtencommissie Stichting Corridor Dienstverlening en Stoed
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam
T: 010-4375483