• Jaarverslag

jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 heeft het uiterste gevraagd van mensen en organisaties. Netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak was hierop geen uitzondering. Medewerkers en vrijwilligers kregen door corona te maken met ingrijpende beperkingen, lastige dilemma’s en nieuwe werkwijzen. Desondanks toonden zij grote veerkracht om steeds het beste te blijven doen voor onze cliënten, deelnemers, bezoekers en senioren.

In het jaarverslag over 2020 leest u onder meer hoe wij in deze lastige omstandigheden onze dienstverlening hebben voortgezet, met andere vormen van ondersteuning en nieuwe samenwerkingen. Ook is een start gemaakt met een meerjarenplan, waarin wij onze missie, visie én koers herijken. Door zorg en welzijn meer te verbinden willen wij nog beter gaan inspelen op de wensen en het welbevinden van kwetsbare mensen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Download hier het jaarverslag (pdf)

Wil u de jaarrekening over 2020 lezen? Klik dan hier.