Winteropvang open

Vrijdagavond 24 maart gaat de winteropvang tot in ieder geval dinsdagochtend 28 maart open. Maandag 27 maart wordt bekeken of verlenging nodig is.

Mensen die dak- en thuisloos zijn, kunnen zich iedere dag vanaf 17.00 uur melden bij dak- en thuislozenopvang De Elementen, Nijverheidsstraat 26B in Vlaardingen.

Als je vragen hebt over de winterkouderegeling kun je contact opnemen met de medewerkers van De Elementen. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 010 – 4 608 989. Je kunt ook mailen naar elementenmentoren@stoed.nl.

Convenant Samen sterk in de Westwijk

Maandag 20 februari 2023 waren professionals die met kinderen en ouders werken in de Vlaardingse Westwijk bij elkaar om te bespreken welke extra inzet zij kunnen leveren voor de wijk. Eind mei moet er een plan liggen, gemaakt voor en door de wijk.

Dit was de eerste van een reeks bijeenkomsten, die moeten leiden tot een plan voor kinderen en ouders in de Westwijk. Vorig jaar hebben leden van de stuurgroep van Programmabureau Wij de Westwijk hun handtekening gezet onder de belofte een ‘plus’ voor de Westwijk te realiseren. De opgave die nu voorligt, is een plan op te stellen waarbij het hele netwerk uit de wijk betrokken is.

Stoed heeft dit convenant ook ondertekend. Samen met de partners in dit convenant werken wij voor de inwoners van de Westwijk aan perspectief en groei.

Lees ook het volledige persbericht.

NLdoet bij Buurtcentrum De Hooftzaak

Creativiteit, plezier en ontmoeting stonden centraal tijdens NLdoet bij Buurtcentrum De Hooftzaak.

Niet gehinderd door de regen beschilderden deelnemers 10 maart de nieuwe buurtbankjes. Extra leuk was het ook dat o.a. Sjoerd Kuiper, Wethouder gemeente Maassluis, bij het project langs kwam en ook zelf de kwast ter hand nam.

De buurtbankjes vormen straks in de stadstuin een gezellige plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen. Een fijne plek waar iedereen wat meer naar elkaar omkijkt en waardoor het in de buurt leuker wonen is.

Stoed bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet, gezelligheid en aanstekelijke enthousiasme.

           

Winteropvang open

Vanwege de weersverwachting blijft de winteropvang tot in ieder geval donderdagochtend 16 maart open. Woensdag 15 maart wordt bekeken of verlenging nodig is.

Mensen die dak- en thuisloos zijn, kunnen zich iedere dag vanaf 17.00 uur melden bij dak- en thuislozenopvang De Elementen, Nijverheidsstraat 26B in Vlaardingen.

Als je vragen hebt over de winterkouderegeling kun je contact opnemen met de medewerkers van De Elementen. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 010 – 4 608 989. Je kunt ook mailen naar elementenmentoren@stoed.nl.

Depressie komt vaker voor dan je denkt

Zorg je voor iemand die bekend is met depressieve klachten en woon je in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam? Dan is de gratis bijeenkomst op 13 maart om 10.00 uur wellicht interessant voor jou. Tijdens deze bijeenkomst leer je meer over zorgen voor iemand met depressieve klachten, kun je al je vragen over dit onderwerp stellen en krijg je een antwoord op jouw vragen. Na de bijeenkomst voel je je sterker in jouw rol als mantelzorger.

Organisatie en begeleiding
De organisatie en begeleiding van deze bijeenkomst is in handen van GGZ Delfland, Minters Mantelzorg en Stichting Onder Een Dak. Van iedere organisatie is een medewerker aanwezig. Zo ben je verzekerd van deskundige informatie, een antwoord op jouw vragen waar je echt iets mee kunt en professionele begeleiding.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van Minters, Burgemeester Van Lierplein 51, 3134 ZB in Vlaardingen.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door voor 9 maart te mailen naar info@mintersmantelzorg.nl onder vermelding van: Regiobijeenkomst 13 maart. Heb je vragen over deze bijeenkomst? Neemt u dan contact op met Linda Verhage, projectleider Minters Mantelzorg, via info@mintersmantelzorg.nl.

 

Bekijk hier de flyer

Stoed onderdeel van Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Op maandag 20 februari hebben organisaties uit de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend. Dit akkoord vormt de basis voor samenwerking in de regio als het gaat om preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning. Stoed ondersteunt dit akkoord en maakt deel uit van deze samenwerking.

Met dit akkoord wordt een omgeving gerealiseerd waarin mensen prettig en gezond kunnen leven. Hierin is, wanneer nodig, zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar. Dit komt doordat organisaties uit verschillende vakgebieden elkaar versterken.

Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, patiëntenorganisatie, gemeenten, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW zetten hun handtekening onder de ambitie.

Beschikbaarheid zorg vraagt om andere aanpak
Het aantal mensen in de regio van 80 jaar en ouder zal de komende 20 jaar verdubbelen. Het aantal medewerkers in de zorg zal in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Als de zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen, dan zou in 2060 één op de drie werkenden in Nederland in de zorg moeten werken. Dat is onrealistisch, zowel in menskracht als in financieel opzicht. Om de zorg en ondersteuning in de WSD-regio in de toekomst beschikbaar te houden, wordt samen aan oplossingen gewerkt. Oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan.

Behoefte van de inwoner centraal
Een gezond en zinvol bestaan leiden is voor de meeste mensen de belangrijkste voorwaarde voor een hoge kwaliteit van leven. Samen met de inwoner zoeken de samenwerkende organisaties naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en zinvolle leefomgeving voor de mensen in de regio. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid wordt ervoor gezorgd dat minder mensen gebruik moeten maken van zorg en dat deze daardoor beschikbaar blijft wanneer deze nodig is.

Vertrouwen in elkaar
De verschillende vormen van zorg en ondersteuning hangen met elkaar samen en vormen een keten. Wanneer bijvoorbeeld iemands bestaanszekerheid wegvalt, dan stapelen de zorgproblemen zich achter de voordeur vanzelf op. Is er geen plek in het verpleeghuis, dan raken mantelzorgers automatisch overbelast. Alleen samen met alle betrokken partijen kunnen we hiervoor tot oplossingen komen. Het gezamenlijk ondertekenen van het akkoord is een enorme impuls om in de regio de zorg ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Alle partijen spreken hiermee het vertrouwen in elkaar uit, stappen over hun eigen belang heen en gaan samen voor en met inwoners aan de slag.

Winteropvang gesloten

Vanwege de weersverwachting sluit de winteropvang op vrijdagochtend 17 februari.

Mensen die dak- en thuisloos zijn, kunnen zich donderdag 16 februari vanaf 17.00 uur melden bij dak- en thuislozenopvang De Elementen, Nijverheidsstraat 26B in Vlaardingen.

Als je vragen hebt over de winterkouderegeling kun je contact opnemen met de medewerkers van De Elementen. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 010 – 4 608 989. Je kunt ook mailen naar elementenmentoren@stoed.nl.

Winteropvang open

Vanwege de weersverwachting blijft de winteropvang tot in ieder geval vrijdagochtend 17 februari open. Donderdag wordt gekeken of verlenging nodig is.

Mensen die dak- en thuisloos zijn, kunnen zich iedere dag vanaf 17.00 uur melden bij dak- en thuislozenopvang De Elementen, Nijverheidsstraat 26B in Vlaardingen.

Als je vragen hebt over de winterkouderegeling kun je contact opnemen met de medewerkers van De Elementen. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 010 – 4 608 989. Je kunt ook mailen naar elementenmentoren@stoed.nl.

De Vloot verblijdt de Voedselbank

Begin januari mocht Joke Cats, coördinator van de Voedselbank Maassluis, een cheque in ontvangst nemen van 1120 euro. Dit bedrag was de opbrengst van de eerder gehouden kerstmarkt in De Vloot, georganiseerd door de samenwerkende organisaties Albeda, Careyn, Kindcentrum De Vloot, Kogge/Gemiva, Stoed en Seniorenwelzijn.

“Het is belangrijk om elkaar in deze lastige tijd te helpen. De Voedselbank kan dit bedrag goed gebruiken om hun geweldige werk voort te zetten”, aldus Leen van Leeuwen van Seniorenwelzijn, die de cheque overhandigde.

De opbrengst van de kerstmarkt kwam mede tot stand dankzij donaties van lokale bedrijven en sponsoring van gemeente Maassluis.

Feel Good Day doet naam eer aan

Op maandag 16 januari jl. vond in Schiedam het evenement ‘Van BLUE MONDAY naar FEEL GOOD DAY’ plaats. Maar liefst 36 deelnemers lieten zich op de zogenaamd ‘depressiefste dag van het jaar’ inspireren en verrassen door activiteiten die hen niet alleen energie, maar ook een positief gevoel gaven.

Het programma was tot de dag van het evenement geheim gehouden. Het is immers bewezen dat het doen van onverwachte dingen bijdraagt aan het geluksgevoel. De deelnemers konden workshops doorlopen over positieve gezondheid, lichaamspercussie en creatief schrijven, die plaatsvonden bij zowel Ontmoetingscentrum de 5 Molens als bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond (ACCR).

De organisatie van het evenement was in handen van Seniorenwelzijn, Stoed (Vitamine G) en het ACCR. Dankzij deze samenwerking ontstonden er tijdens de workshops en de lunch mooie ontmoetingen tussen de verschillende deelnemers. Ook deze kennismaking met elkaars culturen droeg weer bij aan een positieve beleving van de dag.

Mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers, presentator Bob van der Lugt, vlogger Hannah, video-editor Inge, DOCK en de steun van de gemeente Schiedam afdeling Cultuur, is dit evenement een groot succes geworden.

Benieuwd naar een impressie van de dag? Bekijk de video op Facebook!