Bestuurswissel bij Stichting Onder Een Dak

Interim-bestuurder Mira van Bentveld vertrekt bij Stoed en Seniorenwelzijn. In goed overleg met de raad van toezicht heeft zij besloten haar opdracht te beëindigen. Die opdracht bestond uit het onderzoeken vanuit welke missie en visie en in welke vorm de organisaties duurzaam en toekomstbestendig te ontwikkelen zijn. Over de professionaliseringslag en de stappen die daarvoor nodig zijn, is niet tot een gezamenlijk inzicht gekomen.

Van Bentvelds bestuurstaken zijn overgenomen door Ids Thepass, die op 16 april jl. bij Stichting Onder Een Dak als tijdelijk bestuursvoorzitter is aangesteld. Met zijn ruime ervaring binnen het domein van zorg & welzijn in de regio vertrouwen wij dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren aan de organisaties.

Winteropvang blijft open tot en met 18 januari

Vanwege de aanhoudende kou blijft de winteropvang in ieder geval tot en met donderdagochtend 18 januari open. Donderdagochtend 18 januari wordt gekeken of verlenging nodig  is.

Ben je dak- en thuisloos, dan kun je je tijdens de winterkouderegeling dagelijks om 17.00 uur melden bij dak- en thuislozenopvang De Elementen, Nijverheidsstraat 26B in Vlaardingen. Vandaaruit word je naar de winteropvang gebracht. Let op: je mag niet op eigen gelegenheid naar de winteropvanglocatie komen!

Als je vragen hebt over de winterkouderegeling, kun je contact opnemen met de medewerkers van De Elementen. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 010 – 4 608 989. Je kunt ook mailen naar elementenmentoren@stoed.nl.

Vitamine G is gestopt

Van september 2022 tot en met december 2023 boden wij Vitamine G aan, een inloopvoorziening voor Schiedammers die kampen met psychosociale klachten. Door advies, preventie en diverse activiteiten droegen we bij aan hun perspectief en groei.

Helaas hebben wij de subsidie voor Vitamine G voor 2024 niet toegekend gekregen. Daarom is Vitamine G per 1 januari 2024  gestopt.

Winteropvang open tijdens de kerstdagen

Wie dak- en thuisloos is, kan tijdens de kerstdagen terecht bij de winteropvang. De winteropvang is geopend van zondag 24 december 17.00 uur tot woensdag 27 december 9 uur. Naast een warme slaapplaats wacht er ook een lekker kerstontbijt en een gezellige avondmaaltijd.

Wil je gebruikmaken van deze speciale kerstopening? Meld je dan tussen 16.45 en 17.00 uur bij De Elementen aan de Nijverheidsstraat 26B in Vlaardingen. Hier vertrekt om 17.00 uur een pendelbus naar de winteropvang.

Let op: je wordt alleen toegelaten  als je met de pendelbus naar tot de winteropvang komt!

’s Ochtends om 9.00 uur word je weer teruggebracht naar het centrum van Vlaardingen.

Vragen?

Voor vragen over de winteropvang kun je contact opnemen met De Elementen op 010 – 4 608 989 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur) of via elementenmentoren@stoed.nl.

Gemeente Maassluis bedankt haar vrijwilligers

Vrijwilligers maken het verschil in het leven van anderen. En daar wil de gemeente hen graag voor bedanken. Ben jij vrijwilliger bij Stoed? Dan kun je vanaf donderdag 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, online een mooi geschenk uitkiezen. Ga hiervoor naar www.maassluisbedankt.nl.

En natuurlijk ook namens ons: heel erg bedankt voor je inzet voor onze bezoekers en cliënten!

Ben je nog geen vrijwilliger, maar denk je erover om dat bij ons te worden? Kijk dan eens hier voor de mogelijkheden.

De Hooftzaak sluit eerder op 7 december!

Op donderdag 7 december is het landelijke vrijwilligersdag. Geen beter moment om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten! Dat doen wij dan ook met een mooi feest.  Om alle vrijwilligers de kans te geven daarbij op tijd aanwezig te zijn, zal Buurtcentrum De Hooftzaak die dag om 13.00 uur zijn deuren sluiten.

Op vrijdag 8 december vanaf 9.00 uur staan onze medewerkers en vrijwilligers weer klaar om je te verwelkomen.

2022 in een oogopslag

Het jaar 2022 is alweer even geleden, maar terugblikken op wat je hebt bereikt, is altijd leuk! En in 2022 hébben we veel bereikt, Het was het jaar waarin de samenleving na twee coronajaren weer ‘open’ ging.  Wij hebben onze cliënten, deelnemers en bezoekers met veel aandacht kunnen begeleiden naar het ‘nieuwe normaal’. Onze ontmoetingscentra bewezen hierin maar weer eens hoe belangrijk zij in de wijken zijn.

Ook zijn we verder gegaan met het doorvoeren van het gedachtegoed van Positieve gezondheid en de methodiek Competentiegericht Werken in onze dienstverlening.

Dankzij de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben we in 2022 wederom van betekenis kunnen zijn voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De resultaten daarvan lees je in het Jaarverslag Stichting Onder Een Dak 2022.

 

Nieuw kwaliteitskeurmerk voor Stoed

Onlangs heeft onze jaarlijks kwaliteitsaudit plaatsgevonden. Wij zijn er trots op dat wij deze met goed resultaat hebben doorlopen!

Dit keer werden we beoordeeld volgens de ISO-normering. Na jaren het NEN15524-keurmerk te hebben gevoerd, zijn we nu overgestapt op de ISO9001. “Dit systeem biedt ons meer flexibiliteit in het inrichten van onze bedrijfsprocessen. Hiermee sluit het beter bij onze antwoorden op de ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsdomein”, aldus kwaliteitsadviseur Lizet Bakker.

Om dit belangrijke moment te vieren, ontvingen de medewerkers een smakelijke traktatie op hun werkplek.

Het ISO 9001-keurmerk is toegekend aan zowel Stoed als Seniorenwelzijn, beide onderdeel van netwerkorganisatie van Stichting Onder Een Dak.

Terugblik op 2021

Wat later dan gebruikelijk, maar des te leuker om nog even te doen: terugblikken op het vorige jaar! Het jaar 2021 stond voor ons namelijk in het teken van een nieuwe manier van werken. Want wij gaan stapsgewijs naar een efficiëntere organisatie toe.

De nadruk lag vorig jaar op het op orde brengen van de basis. Vandaar ook de titel van dit jaarverslag: ‘Goede grond is het halve werk’. Voor ons bestaat die ‘goede grond’ uit twee componenten: het gedachtegoed Positieve gezondheid (PG) en de methodiek Competentiegericht werken (CGW).

Daarnaast ging in 2021  ook het ‘gewone werk’ gewoon door, onder lastige omstandigheden. Corona vroeg nog steeds veel van zowel cliënten,  bezoekers en deelnemers als medewerkers. Het was mooi om te zien hoe de teams elkaar hielpen en vrijwilligers een stapje extra zetten!

Hierover – en vele andere ontwikkelingen – lees je in ons jaarverslag. Nieuwsgierig? Kijk hier!

Vitamine G is officieel van start

Op donderdag 1 september is Vitamine G officieel van start gegaan in Schiedam. Deze nieuwe inloopvoorziening voor mensen met milde tot middelzware psychische klachten werd geopend door wethouder Petra Zwang, die hiermee haar eerste officiële opening in functie verrichtte. Zij haalde hiervoor symbolisch een groot touw uit de knoop. Daarna konden de ruim 100 bezoekers van de feestelijke opening de hele dag kennismaken met het activiteitenaanbod.

Vitamine G (met de G van geest) biedt in ontmoetingscentrum De 5 Molens een plek voor mensen die mentaal in de knoop zitten door bijvoorbeeld financiële problemen, eenzaamheidsgevoelens of verlies van een dierbare, gezondheid of werk. Met gerichte activiteiten worden zij weer in hun kracht gezet en wordt verergering van klachten voorkomen. Ook kunnen zij in contact komen met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen deelnemers zelf een activiteit begeleiden of aan de slag als vrijwilliger in het centrum. Zo geeft Vitamine G een ‘boost’ aan de mentale gezondheid van inwoners van Schiedam.

Samenwerken

Binnen Vitamine G zullen steeds meer organisaties gaan samenwerken, waaronder Humanitas. Met de nieuwe gebruiker van De 5 Molens, De Herstelacademie (Doel Delfland), zal op gezamenlijke thema’s samenwerking worden gezocht.

Wethouder Zwang prees in haar toespraak dit initiatief van Stoed en Seniorenwelzijn en sprak de hoop uit dat meer centra in Schiedam dit voorbeeld volgen. Dan krijgt elke wijk een plek waar mensen met psychosociale klachten gemakkelijk binnen kunnen lopen voor passende begeleiding en advies.

Vitamine G is elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Deelname aan activiteiten is dankzij steun van de Gemeente Schiedam gratis. Meer informatie: Vitamine G.