Terugblik op 2021

Wat later dan gebruikelijk, maar des te leuker om nog even te doen: terugblikken op het vorige jaar! Het jaar 2021 stond voor ons namelijk in het teken van een nieuwe manier van werken. Want wij gaan stapsgewijs naar een efficiëntere organisatie toe.

De nadruk lag vorig jaar op het op orde brengen van de basis. Vandaar ook de titel van dit jaarverslag: ‘Goede grond is het halve werk’. Voor ons bestaat die ‘goede grond’ uit twee componenten: het gedachtegoed Positieve gezondheid (PG) en de methodiek Competentiegericht werken (CGW).

Daarnaast ging in 2021  ook het ‘gewone werk’ gewoon door, onder lastige omstandigheden. Corona vroeg nog steeds veel van zowel cliënten,  bezoekers en deelnemers als medewerkers. Het was mooi om te zien hoe de teams elkaar hielpen en vrijwilligers een stapje extra zetten!

Hierover – en vele andere ontwikkelingen – lees je in ons jaarverslag. Nieuwsgierig? Kijk hier!

Vitamine G is officieel van start

Op donderdag 1 september is Vitamine G officieel van start gegaan in Schiedam. Deze nieuwe inloopvoorziening voor mensen met milde tot middelzware psychische klachten werd geopend door wethouder Petra Zwang, die hiermee haar eerste officiële opening in functie verrichtte. Zij haalde hiervoor symbolisch een groot touw uit de knoop. Daarna konden de ruim 100 bezoekers van de feestelijke opening de hele dag kennismaken met het activiteitenaanbod.

Vitamine G (met de G van geest) biedt in ontmoetingscentrum De 5 Molens een plek voor mensen die mentaal in de knoop zitten door bijvoorbeeld financiële problemen, eenzaamheidsgevoelens of verlies van een dierbare, gezondheid of werk. Met gerichte activiteiten worden zij weer in hun kracht gezet en wordt verergering van klachten voorkomen. Ook kunnen zij in contact komen met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen deelnemers zelf een activiteit begeleiden of aan de slag als vrijwilliger in het centrum. Zo geeft Vitamine G een ‘boost’ aan de mentale gezondheid van inwoners van Schiedam.

Samenwerken

Binnen Vitamine G zullen steeds meer organisaties gaan samenwerken, waaronder Humanitas. Met de nieuwe gebruiker van De 5 Molens, De Herstelacademie (Doel Delfland), zal op gezamenlijke thema’s samenwerking worden gezocht.

Wethouder Zwang prees in haar toespraak dit initiatief van Stoed en Seniorenwelzijn en sprak de hoop uit dat meer centra in Schiedam dit voorbeeld volgen. Dan krijgt elke wijk een plek waar mensen met psychosociale klachten gemakkelijk binnen kunnen lopen voor passende begeleiding en advies.

Vitamine G is elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Deelname aan activiteiten is dankzij steun van de Gemeente Schiedam gratis. Meer informatie: Vitamine G.

 

Maak kennis met Vitamine G

Op donderdag 1 september 2022 gaat Vitamine G officieel van start in Schiedam. Vitamine G (met de G van Geest) is een plek voor mensen met milde psycho-sociale klachten, zoals stress, piekeren, gevoelens van rouw of eenzaamheid. Door vroegtijdig hulp te zoeken, kan verergering van die klachten worden voorkomen. In OC De 5 Molens aan de Nieuwe Damlaan 818 is er nu een inloopvoorziening waar Schiedammers terechtkunnen voor activiteiten, trainingen, advies en contact met lotgenoten. Zij krijgen daar handvatten om beter met hun situatie om te gaan en aan hun mentale gezondheid te werken. 

Wie nieuwsgierig is naar Vitamine G is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen tijdens de feestelijke opening op 1 september aanstaande. Wethouder Petra Zwang zal om 10.30 uur de openingshandeling verrichten, waarna er tot 15.00 uur diverse activiteiten op het programma staan, zoals workshops, leerzame spelletjes en speeddates met het team van Vitamine G. Uiteraard verzorgen wij taart, hapjes en drankjes en is er een heerlijk lunchbuffet. 

Programma:   

10.30 – 10.50 uur:           Welkomstwoord van Lisette van den Heuvel (bestuurder Stoed) en Raimond de Prez (directeur GGZ Delfland) en openingshandeling door Petra Zwang (wethouder Schiedam)  

10.50 – 11.10 uur:           Koffie en taart   

11.10 – 14.30 uur:           Kennismaking met diverse trainingen en workshops   

12.10 – 13.00 uur:           Lunchbuffet   

14.30 – 15.00 uur:           Afsluiting met een hapje en drankje    

Heb je vragen over Vitamine G? Stel ze via vitamine-g@stoed.nl of bel naar 010 470 55 00.

Vitamine G is een initiatief van Stoed en Seniorenwelzijn, in samenwerking met de Herstelacademie (Doel Delfland) en wordt ondersteund door de gemeente Schiedam en onze samenwerkingspartners.