• Home

  • Beschermd wonen (BW)

    Bij Beschermd Wonen is begeleiding en wonen gekoppeld.  De begeleiding is in principe intensief van aard, tot 24-uurs aanwezigheid en/of bereikbaarheid aan toe. Voor Beschermd Wonen komen mensen met een indicatie voor verblijf in aanmerking. De zwaarte is afhankelijk van de noodzakelijke zorg en wordt ingedeeld in zorgzwaartepakketten (ZZP).

    Stoed heeft 30 plaatsen Beschermd Wonen, onder andere binnen de woonservicezone De Vloot te Maassluis.

    Download de folder