• Home

 • Begeleid zelfstandig wonen (BZW)

  BZW is een (meestal lichtere vorm van) begeleiding in de eigen (huur)woning. Cliënten ontvangen ambulante woonbegeleiding in de thuissituatie. BZW kan een stap vooruit zijn na verblijf in een beschermde woonvorm of instelling. Ook kan het gezien worden als een preventieve zorgvorm om plaatsing in een intensievere setting te voorkomen.

  Uitgangspunt is individuele zorg op maat, waarbij de begeleiding onder meer gericht is op:
  •    wonen, werken en dagbesteding
  •    hulp bij contacten met instanties
  •    verergering van problematiek voorkomen
  •    bemoeizorg
  •    begeleiding bij financiën en medicatie.

  Download de folder