De cliëntenraad zoekt nieuwe leden!

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. In principe zijn alle rollen mogelijk. Als u interesse hebt én aan het profiel voldoet, bent u van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.

Profielschets algemeen
Vereist is:

 • Redelijk tot goede beheersing van de Nederlandse taal


Gewenst zijn:

 • Cliënt zijn van Stoed voor begeleiding, huishoudelijk werk, beschermd wonen of de inloop (De Hooftzaak)
 • Geïnteresseerd zijn in de zorg in het algemeen en in de zorg aan cliënten van Stoed in het bijzonder
 • Bekend zijn met de instelling Stoed als cliënt
 • In staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van Stoed
 • Bereid zijn om een aantal uur per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van adviezen
 • Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de zorg.


Vaardigheden zijn:

 • Vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen
 • Beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen
 • Te opereren in teamverband
 • Om te gaan met vertrouwelijke informatie
 • Het algemeen cliëntbelang boven het persoonlijk belang te stellen
 • Tactvol en standvastig op te treden
 • Doorzettingsvermogen te hebben.

 
Profielschets penningmeester
Buiten de algemene vereisten gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Hebben van financieel inzicht

 

En in staat zijn om:

 • De financiën van de cliëntenraad te beheren
 • Een begroting en jaarrekening op te stellen
 • Te onderhandelen over de begroting.


Profielschets secretaris
Buiten de algemene vereisten gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Schriftelijke vaardigheden
 • Accuratesse

 

En in staat zijn om:

 • Verslagen te maken
 • Correspondentie te voeren
 • Te archiveren