• Home

 •  

  Cliëntenraad

  De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden, zoveel mogelijk in evenredige vertegenwoordiging. De medezeggenschap van cliënten is wettelijk geregeld.

  Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstelling van de instelling, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad en de Stichting Onder Een Dak hebben de wijze van samenwerking en medezeggenschap vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
  De cliëntenraad heeft een eigen budget en maakt gebruik van faciliteiten van Stoed.

  Samenstelling

  De cliëntenraad bestaat uit:

  Voorzitter Vincent Hardeman Begeleid Zelfstandig Wonen / De Elementen
  Penningmeester vacature  
  Secretaris Ivonne Magielsen Beschermd Wonen
  Lid Petra Prins De Hooftzaak/vrijwilligers
  Lid Lenie Krijgsman  Beschermd Wonen
  Lid vacature  


  Bij beschermd wonen is er participatie door middel van een koffie-uurje en een bewonersvergadering. 

  Ondersteuning cliëntenraad

  Op verzoek van de cliëntenraad is een onafhankelijke ondersteuner aangesteld: Dieke Otten.