• Home

 •  

  Cliëntenraad

  De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden, zoveel mogelijk in evenredige vertegenwoordiging. De medezeggenschap van cliënten is wettelijk geregeld.

  Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstelling van de instelling, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad en de Stichting Onder een Dak hebben de wijze van samenwerking en medezeggenschap vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
  De cliëntenraad heeft een eigen budget en maakt gebruik van faciliteiten van Stoed.

  Samenstelling

  De cliëntenraad bestaat onder meer uit:

  Voorzitter Froukje Prins De Hooftzaak/Begeleid Zelfstandig Wonen
  Penningmeester Vincent Hardeman

  Begeleid Zelfstandig Wonen/De Elementen

  Secretaris Ivonne Magielsen Beschermd Wonen
  Lid Ellie Bruijn Beschermd Wonen
  Lid Mart Ponte De Hooftzaak/Begeleid Zelfstandig Wonen
  Lid Lenie Krijgsman Beschermd Wonen


  Bij beschermd wonen is er participatie door middel van een koffie-uurje en een bewonersvergadering. 

  Ondersteuning cliëntenraad

  Op verzoek van de cliëntenraad is een onafhankelijke ondersteuner aangesteld: Dieke Otten.