• Jaarverslag

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 leest u hoe Stichting Onder Een Dak ingezet heeft op groei op basis van kwaliteit. Vanuit verdere professionalisering, denken vanuit competenties én samenredzaamheid maken wij stappen in onze ambitie naar een bredere zorg- en
welzijnsorganisatie in netwerkverband voor de regio Nieuwe Waterweg-Noord.

Jaarrekening

De jaarrekening kunt u bekijken op: www.jaarverantwoordingzorg.nl