• Home
    • Cliënten
    • Waarvoor kan ik bij Stoed terecht?

    Waarvoor kan ik bij Stoed terecht?

    U kunt bij Stoed terecht voor begeleiding, reïntegratie, ontmoeting, dagbesteding en huisvesting. Uitgangspunt is een combinatie van wonen en noodzakelijke begeleiding, afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt.