• home

Stichting Onder Een Dak (Stoed)

Stoed zet zich vanuit de brede maatschappelijke context in voor kwetsbare burgers (18+) in de regio Nieuwe Waterweg Noord e.o., in het bijzonder voor psychisch en psychosociaal kwetsbaren. Onze zorg is gedifferentieerd en afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt.

Stoed gaat uit van de eigen kracht van de mens, faciliteert laagdrempelige ontmoeting en rust mensen toe om maximaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zo draagt Stoed bij aan de ontwikkeling van een betekenisvol en duurzaam leven.

Stoed heeft het HKZ certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

logo's hkz ecabo calibris (1) ANBI_FC